ANDERS INCASSEREN | unieke combinatie
tussen incasso en schulddienstverlening
070 221 01 46
info@merlon.nl
 • Uit onderzoeken blijkt dat sociale incasso 20% effectiever is dan reguliere invordering. Denk daarbij aan schuldpreventie, risicosignalering en financieel beheer bij debiteuren. We lossen problemen écht op, waardoor debiteuren méér aflossen en de klantrelatie behouden blijft.

  Lees meer

  Sociale incasso

  lost problemen écht op

 • Facturatie en inning van contributie van sportclubs wordt vaak door vrijwilligers verzorgd. Merlon SportCollect helpt hierbij, waardoor de penningmeester weer tijd overhoudt voor leukere taken én leden geholpen kunnen worden bij betalingsachterstanden.

  lees meer

  SportCollect

  contributie is van levensbelang

 • Merlon Mediation helpt bij conflicten met klanten, leveranciers, medewerkers of zakenpartners. Wij maken gebruik van ervaren externe mediators met een zakelijke achtergrond. Zij begrijpen de ondernemers-problematiek van beide kanten.

  lees meer

  Mediation

  3 redenen om te kiezen voor mediation

Unieke combinatie van incasso & schuldhulp

Anders incasseren

Merlon combineert kennis over incasso én schuldhulpverlening. Dat lijkt misschien een bijzondere combinatie, maar in onze visie moeten deze twee disciplines samenwerken om betalingsproblemen bij uw klanten écht op te lossen. Sociale incasso is voor ons niet slechts een buzz-word, onze aanpak is dan ook niet te vergelijken met andere incassobureau’s.

 

DebtCare

Het incasseren van achterstallige vorderingen is symptoombestrijding en geen structurele oplossing. Wij lossen problemen dus het liefst op vóórdat zij ontstaan. Merlon DebtCare verlaagt het debiteurenrisico, bijvoorbeeld door creditchecks en vroegsignalering, maar ook door voorlichting en budget-coaching voor uw debiteuren door ervaren schuldhulpverleners.

 

CreditCare

Bijna één op de tien Nederlanders heeft een betalingsachterstand en incasseren op de oude manier wordt steeds lastiger. Het is de toon die de muziek maakt. Merlon maakt daarom onderscheid tussen mensen die niet wíllen en mensen die niet kúnnen betalen. Dat zie je bij Merlon Creditcare terug in bijzondere producten zoals o.a. sociale incasso, SportCollect en mediation, die wij náást het reguliere incassotraject voeren.

Ook ánders incasseren? Neem contact met ons op!

sociale incasso

Direct regelen

Uw klant betaalt niet

U heeft uw dienst verricht of product geleverd, maar uw afnemer betaalt niet. Dien uw vordering vandaag nog in bij Merlon. Door onze aanpak zorgen wij ervoor dat u snel uw geld krijgt.

Direct vordering indienen

Academy

Wij willen onze kennis graag met u delen. Via de academy-mail blijft u op de hoogte op het gebied van schuldhulpverlening én credit management. U bereikt zoveel méér met de juiste kennis!

Nu inschrijven

Incassokosten berekenen

In de WIK-brief moet de hoogte van de nog te vorderen incassokosten al zijn aangegeven. Deze wettelijke incassokosten zijn eenvoudig te berekenen met onderstaande rekenmodule.

Bereken incassokosten

ACTUEEL

incasso en debiteurenbeheer